تلاوت

آیه 22-28 سوره طه استاد شحات

سوره : طه

آیه: 22-28

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 47 times, 1 visits today)