تلاوت

آیه 1-3 سوره کافرون استاد شحات محمد انور

سوره : کافرون

آیه: 1-3

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 236 times, 1 visits today)