تلاوت

مقطعی گوش‌ نواز از سعید زناتی سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 108-112

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 233 times, 1 visits today)