تلاوت

آیه 44-46 سوره هود استاد محمد لیثی

سوره : هود

آیه : 44-46

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 29 times, 1 visits today)