تلاوت

آیه 67 سوره مائده استاد شاکرنژاد

سوره : مائده

آیه: 67

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : ترکیب حجاز و رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 379 times, 1 visits today)