تلاوت

آیه 73-82 سوره طه استاد شعبان صیاد

سوره : طه

آیه: 73-82

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * سه گاه * نهاوند * رست * چهارگاه * رست * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 224 times, 1 visits today)