تلاوت

مقام صبا استاد طاروطی

سوره : غافر

آیه : 101-103

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا (ترکیب با عجم)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 55 times, 1 visits today)