تلاوت

تلاوت بی نظیر سوره آل عمران استاد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 149-150

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 80 times, 1 visits today)