تلاوت

آیه 24-26 سوره رحمن شحات محمد انور

سوره : رحمن

آیه: 24-26

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 29 times, 1 visits today)