تلاوت

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور

سوره : بقره

آیه: 259-260

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 66 times, 1 visits today)