تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 21 times, 1 visits today)