تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان مقام بیات

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 64 times, 1 visits today)