تلاوت

آیه 102-111 سوره انبیاء استاد سید سعید

سوره : انبیاء

آیه: 102-111

استاد : سید سعید

مقام : مرکب خوانی (رست * حجاز)

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)