تلاوت

آیه 102-111 سوره انبیاء استاد سید سعید

سوره : انبیاء

آیه: 102-111

استاد : سید سعید

مقام : مرکب خوانی (رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 214 times, 1 visits today)