تلاوت

آیه 25-34 سوره طور استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : طور

آیه: 25-34

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( بیات * صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)