تلاوت

آیه 6-11 سوره تغابن استاد علی البنا

سوره: تغابن

آیه: 6-11

استاد: محمود علی البناء

مقام: سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 87 times, 1 visits today)