تلاوت

آیه 6-11 سوره تغابن استاد علی البنا

سوره: تغابن

آیه: 6-11

استاد: محمود علی البناء

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 31 times, 1 visits today)