تلاوت

آیه 40-44 سوره ق شحات محمد انور

سوره : ق

آیه: 40-44

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 28 times, 1 visits today)