تلاوت

آیه 40-44 سوره ق شحات محمد انور

سوره : ق

آیه: 40-44

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 35 times, 1 visits today)