تلاوت

آیه 70 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد

سوره : فرقان

آیه : 70

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 32 times, 1 visits today)