تلاوت

آیه 108 سوره نساء استاد حصان

سوره : نساء

آیه : 108

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)