تلاوت

آیه 108 سوره نساء استاد حصان

سوره : نساء

آیه : 108

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 34 times, 1 visits today)