تلاوت

آیه 31-33 سوزه نازعات استاد علی البنا

سوره: نازعات

آیه: 31-33

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)