تلاوت

آیه 87-95 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 87-95

استاد : شحات

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 29 times, 1 visits today)