تلاوت

آیه 87-95 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 87-95

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 61 times, 1 visits today)