تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد عبدالباسط

سوره : اعلی

آیه: 1-7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 115 times, 1 visits today)