تلاوت

آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل

سوره: تحریم

آیه: 5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)