تلاوت

بیات استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 9-19

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 7 times, 1 visits today)