تلاوت

آیه 14 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 14

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات شوری (حجاز * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 47 times, 1 visits today)