تلاوت

آیه 14 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 14

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات شوری (حجاز * بیات)

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)