تلاوت

تلاوت سوره اعلی توسط استاد شحات انور

سوره : اعلی

آیه: 4 الی پایان سوره

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 764 times, 1 visits today)