تلاوت

مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف

سوره : یوسف

آیه : 23

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 139 times, 1 visits today)