تلاوت

مقطع انعام استاد شحات در مصر

سوره : انعام

آیه: 68-73

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 38 times, 1 visits today)