تلاوت

آیه 22 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 22

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)