تلاوت

آیه 22 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 22

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 93 times, 1 visits today)