تلاوت

آیه 72-74 سوره نحل استاد محمد لیثی

سوره : نحل

آیه : 72-74

استاد : محمد لیثی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 34 times, 1 visits today)