تلاوت

آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات

سوره : انعام

آیه: 162-163

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات- حجاز- سه گاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 21 times, 1 visits today)