تلاوت

آیه 7-14 سوره طه استاد شعبان صیاد

سوره : طه

آیه: 7-14

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 241 times, 1 visits today)