تلاوت

آیه 7-14 سوره طه استاد شعبان صیاد

سوره : طه

آیه: 7-14

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)