تلاوت

آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 185

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی ( حجاز * چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 92 times, 1 visits today)