تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 6-7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 34 times, 1 visits today)