تلاوت

آیه 1-11 سوره بلد استاد محمود رمضان

سوره : بلد

آیه: 1-11

استاد : محمود رمضان

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 62 times, 1 visits today)