تلاوت

مقطعی از سوره ص از استاد حمدی زامل

سوره : ص

آیه : 29

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور