تلاوت

مقطعی از سوره ص از استاد حمدی زامل

سوره : ص

آیه : 29

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 37 times, 1 visits today)