تلاوت

مقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسان

سوره : انسان

آیه : 13_16

استاد : حمدی زامل

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 34 times, 1 visits today)