تلاوت

آیه 255-257 سوره بقره استاد شحات

سوره: بقره

آیه: 255-257

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (ترکیب رست و بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 56 times, 1 visits today)