تلاوت

آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان

سوره : انفال

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 121 times, 1 visits today)