تلاوت

آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان

سوره : انفال

آیه : 1-4

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (حجاز * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 75 times, 1 visits today)