تلاوت

تلاوت سوره بلد استاد شحات مقام رست

سوره: بلد

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 141 times, 1 visits today)