تلاوت

آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان

سوره : اسراء

آیه : 8-85 * 105-106

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب بیات و صبا)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 180 times, 16 visits today)