تلاوت

تلاوت آیه 11-14 سوره انسان جوانی استاد شحات

سوره: انسان

آیه: 11-14

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (رست * نهاوند)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)