تلاوت

تلاوت آیه 11-14 سوره انسان جوانی استاد شحات

سوره: انسان

آیه: 11-14

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (رست * نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 21 times, 1 visits today)