تلاوت

تلاوت آیه 7-9 سوره انسان استاد شحات

سوره: انسان

آیه: 7-9

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 46 times, 1 visits today)