تلاوت

آیه 22-23 سوره حشر استاد محمود شحات

سوره : حشر

آیه: 22-23

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 75 times, 1 visits today)