تلاوت

آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: 1-8

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 24 times, 1 visits today)