تلاوت

آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی

سوره : علق

آیه: 1-8

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 40 times, 1 visits today)