تلاوت

تلاوت آیه 78 سوره حج و 1-11 سوره مومنون استاد لیثی

سوره : حج و مؤمنون

آیه : (78)‌ – (1-11)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)