تلاوت

تلاوت آیه 78 سوره حج و 1-11 سوره مومنون استاد لیثی

سوره : حج و مؤمنون

آیه : (78)‌ – (1-11)

استاد : محمد لیثی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 3 times, 1 visits today)