تلاوت

آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 108-112

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (صبا * عجم * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 40 times, 1 visits today)