تلاوت

آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 108-112

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (صبا * عجم * بیات)

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات
آیه 10-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 17-21 سوره رحمان استاد شحات محمد انور
(Visited 24 times, 1 visits today)