تلاوت

آیه 16-21 سوره ق استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : ق

آیه : 16-21

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 51 times, 1 visits today)