تلاوت

آیه 16-21 سوره ق استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : ق

آیه : 16-21

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : صبا

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 112 times, 1 visits today)