تلاوت

آیه 70-71 سوره بقره استاد رفعت

سوره : بقره

آیه: 70-71

استاد : محمد رفعت

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 27 times, 1 visits today)