تلاوت

آیه 70-71 سوره بقره استاد رفعت

سوره : بقره

آیه: 70-71

استاد : محمد رفعت

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
(Visited 3 times, 1 visits today)