تلاوت

آیه 70-71 سوره بقره استاد رفعت

سوره : بقره

آیه: 70-71

استاد : محمد رفعت

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 37 times, 1 visits today)