تلاوت

آیه 9 سوره اسراء شحات

سوره: اسراء

آیه: 9

استاد : شحات

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 83 times, 1 visits today)