تلاوت

آیه 1-15 سوره شمس استاد شعیشع

سوره : شمس

آیه: 1-15

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی ( رست * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 101 times, 1 visits today)